NYILATKOZAT

lakossági fogyasztó által történt szén vásárlásáról

 

Lakossági fogyasztó neve:

 

Lakossági fogyasztó címe:

 

Lakossági fogyasztó adóazonosító jele:

 

A termékértékesítésről kiállított bizonylat száma:

 

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szén energiaterméket, mint lakossági fogyasztó lakossági felhasználás céljából vásárolom meg, valamint a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

…......................, 20.... év ………. hónap … nap

 

 

lakossági fogyasztó aláírása

 

 

LETÖLTHETŐ : 

Lakossági nyilatkozat szén vásárlásról.docx (5,1 kB)