Energiaadó (szénadó változás) 2015. január 1-től

2015.01.05 12:57

Adómértékek

 
Az Adómódtv-ben szereplő energiaadót érintő módosító rendelkezések elsődleges célkitűzése az energiaadó-mértékek módosítása, így 2015. január 1-jétől az egyes adómértékek az alábbi táblázat szerint módosulnak.
Az adó alapja Az adó mértéke
2014. december 31-ig
Az adó mértéke
2015. január 1-jétől
villamos energia 295 forint/megawattóra 310,50 forint/megawattóra
földgáz 88,50 forint/gigajoule 93,50 forint/gigajoule
szén 2390 forint/ezer kg 2516 forint/ezer kg + Áfa
 
Az energiaadó-mértékek módosításával összefüggésben szükségessé vált a folyamatos teljesítésű ügyletek esetében alkalmazandó adómérték meghatározásával kapcsolatos kérdések rendezése is. Az Eat. 5. § (2) bekezdésében található módosító rendelkezés kimondja, hogy a fizetendő adó megállapítása során főszabályként az adófizetési kötelezettség keletkezésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a ugyanakkor lehetőséget biztosít az ügyletek felek közötti időszakos elszámolására is. Az ilyen ügyletek esetén keletkező adófizetési kötelezettség meghatározása során az elszámolási időszak első napján hatályos energiaadó mértéket kell alkalmazni.
 
Példa:
 
Egy energiakereskedő felhasználónak (nem lakossági) energiaterméket értékesít. A villamos energia ellenértékének megfizetése tekintetében 3 hónapos időszaki elszámolásban állapodtak meg, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-ában foglaltaknak. Az elszámolási időszak kezdő napja 2014. november 10-e, utolsó napja 2015. február 9-e. Az adott időszakra vonatkozó termékértékesítés ellenértékének esedékessége, az elszámolási határidő utolsó napját követő nap.
 
Az általános forgalmi adóról szóló törvény 58. § (1) bekezdése szerint az ellenérték esedékessége tekinthető a teljesítés időpontjának, vagyis a fizetési kötelezettség ekkor keletkezik, az Eat. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A (2) bekezdésben foglaltak szerint a fizetendő energiaadó mértékét az elszámolási időszak első napján – azaz jelen példa alapján 2014. november 10-én – hatályos díjtétel szerint kell megállapítani, vagyis 295 forint/megawattóra mértékben.